Turizm üzrə Yol Xəritəsi necə icra edilir - GÖRÜLƏN İŞLƏR

Turizm üzrə Yol Xəritəsi necə icra edilir - GÖRÜLƏN İŞLƏR
Xəbərlər 12 Sentyabr 2017 01:13 185
Turizm üzrə Yol Xəritəsi necə icra edilir - GÖRÜLƏN İŞLƏR

Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin yanvar-iyun ayları ərzində icra vəziyyəti açıqlanıb. Beləliklə, 

Ümumi nəticə

 


 

Hədəflər

1.Xarici turistləri daha çox cəlb etməklə Bakı şəhərinin turizm potensialının tam gercəkləşdirilməsi

 

2.Turizm sektorunun inkişafı üçün ölkə üzrə əlverişli mühütin formalaşdırılması

 


3.Yerli və regional turistlər üçün regional turizm növlərinin inkişaf etdirlməsi

 

 

4.Turistlərin mənmunluğunun artırılması məqsədilə milli turizm keyfiyyət sisteminin yaradılması

 

Əsas icraçı qurumların performansı müəyyənləşdirilərkən hər bir qurumun əsas icraçı olduğu tədbirlərdən icra edilmiş tədbirlər 1 bal,icrasına başlanılmamış tədbirlər 0.5 bal, icrasına başlanılmamış tədbirlər 0 bal ilə qiymətləndirilməklə, əldə edilmiş toplam nəticə həmin qurumların əsas icraçı olduqları tədbirlərin ümumi sayına bölünmüşdür. Belə ki, əsas icraçı qurumların performansı qiymətləndirilərkən məsul olduqları tədbirlərin Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsindəki tədbirlədəki xüsusi çəkisi nəzərə alınmamışdır.

Əsas icraçı qurumların performansı (100 ballıq şkala əsasında)

Məhsul olduqları tədbirlərin sayı

OXŞAR XƏBƏRLƏR